ALV Nieuws | Bestuurswijzigingen & vacatures

Tijdens de laatste ALV van 7 november zijn er een aantal wijzigingen geweest binnen het bestuur. Ook zijn er nog steeds vacatures. Kun en wil jij ons helpen dan ben je van harte welkom. Neem ook voor meer info gerust contact op met het bestuur (bestuur@fcassen.nl).

  • Voorzitter; Jan van der Laan heeft zijn functie als voorzitter na 3 jaar beschikbaar gesteld. Wel willen we Jan enorm bedanken voor zijn inzet de afgelopen tijd. We zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter die de komende jaren ‘de kar wil trekken’. Heb jij interesse in deze functie neem dan contact op met Jan (penningmeester@fcassen.nl)
  • Penningmeester; De functie van penningmeester was sinds eind vorig jaar vacant. Jan van de Laan heeft deze functie tijdelijk waar genomen en besloten om vanaf nu de functie te willen invullen. Tijdens de ALV heeft de benoeming plaats gevonden. Vanaf nu is Jan  dus de aangewezen persoon die zich bezig gaat houden met de financien.
  • Beleid & Technische zaken; Richard Houtman heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid. Hij gaat zich de komende tijd bezig houden met het borgen van beleid en is vanuit het bestuur het aanspreekpunt richting Technische Commissies. Ook Richard is tijdens de ALV benoemd. Welkom in het bestuur Richard!
  • Vacature Vrijwilligerszaken; Binnen het bestuur en de vereniging zijn we op zoek naar een bestuurslid die zich bezig wil houden met de vrijwilligerszaken. Denk hierbij aan het coordineren van de verschillende planningen, contact hebben met bestaande en nieuwe vrijwilligers, contact onderhouden met nieuwe leden en kijken wat hun bijdrage kan zijn, creatief kijken naar de toekomst en borgen dat we ook in de toekomst voldoende vrijwilligers hebben en houden. Ben jij de juiste persoon voor deze taak? Neem dan contact op met het bestuur (bestuur@fcassen.nl)

Alle hulp is welkom en vrijwilligers hebben we nooit genoeg. Wil jij jouw talenten en kwaliteiten inzetten binnen onze mooie vereniging laat ons weten wat jij wil doen. Graag gaan we in gesprek zodat ook jij jouw steentje actief kan bijdragen. Alleen samen kunnen we zorgen dat de vereniging draait en dat alle (jonge) mensen elke week enthousiast kunnen sporten!