ALV op 14-11 20:00 uur

Wij nodigen jou graag uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op maandag 14 november 2016 en start om 20:00 uur. De locatie is de kantine van FC Assen op Sportpark De Hoogspanning.

Agenda | ALV 14 November 2016

  1. Vaststellen notulen ALV juni
2. Jaarverslag FC Assen
3. Jaarverslag Penningmeester
4. Jeugdcommissie/Technische Commissie
5. Kascommissie
6. Bestuurssamenstelling
7. Verkiezing leden kascommissie
8. Vrijwilligersbeleid
9. Vertrouwenscommissie
10. Rondvraag

De realisatie verenigingsjaar 2015-2016 is ook inzichtelijk. Maak om deze in te zien een afspraak met de penningmeester (penningmeester@fcassen.nl). (Dit in verband met de vertrouwelijkheid van deze gegevens.) De realisatie verenigingsjaar 2015-2016 is vanaf 7 november beschikbaar.

Op de avond van de ALV zal is de realisatie verenigingsjaar 2015-2016 ook inzichtelijk. Vanaf 19:00 uur in de bestuurskamer. Vragen kun je dan ook direct stellen aan Frank Broomans (Penningmeester)

Mocht je vooraf al vragen hebben, mail die dan naar bestuur@fcassen,nl. We zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden. Spreek je leden die deze uitnodiging niet hebben ontvangen, laat ze dan hun gegevens per mail doorgeven aan secretaris@fcassen.nl. Wij zullen zorgen dat zij ook deze uitnodiging zo snel mogelijk ontvangen.

Wij hopen op een grote opkomst, tot 14-11!

Bestuur FC Assen

Jan van der Laan
Frank Broomans
Ronald van der Veen
Patrick Fekkes