FC Assen – Club van 100 – Aanmeldformulier

Aanmeldformulier | FC Assen – Club van 100

Bedrijf of Particuliere aanmelding
ParticulierZakelijk/bedrijf

Je naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode en Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Vermelding op Club van 100 bord in kantine?
JaNee

Vermelding naam op Website FC Assen?
JaNee

Welke naam op bord/website?

Ja, ik word lid van de club van 100 en machtig hierbij tot wederopzegging FC Assen om jaarlijks een bedrag in te houden van mijn rekening.

Welk bedrag doneer je? (minimaal €100,-)

Je IBAN-Rekeningnummer (verplicht)

Rekening t.n.v. (verplicht)

Ingevuld te (verplicht)

Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per seizoen van 1 juli tot en met 30 juni
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en de opzegging moet voor 1 juni bij de sponsorcommissie binnen zijn. De toegezegde bijdrage voor het lopende seizoen wordt normaal ingehouden.
Dit formulier gaat verstuurd worden naar commercielezaken@fcassen.nl door op 'Verzenden' te klikken.

Opmerkingen