Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersdienst? Ja, gezellig!

Als vereniging verwachten we dat iedere speler en/of ouder cq verzorger van een speler zich actief inzet voor de vereniging. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat we de vereniging draaiend kunnen houden. Teamdiensten zijn geen vrijblijvend gegeven.
Kortom: Ieder lid van FC Assen is verplicht (wat betreft O15 – O7 geldt dit voor de ouders cq verzorgers) werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Vanaf de O17 zijn een aantal diensten (met name op de zaterdag en schoonmaakdiensten) door de spelers zelf in te vullen. Voor de rest van de teamdiensten zal dit door ouders cq verzorgers ingevuld moeten worden.

Heb je vragen over de diensten of de inhoud ervan? Neem dan contact op met de vrijwilligerscommissie. (vrijwilligers@fcassen.nl)

Let op: Vanaf seizoen 2017-2018 werken we weer met teamdiensten. De leider is eerste aanspreekpunt om de teamleden in te plannen in inzetrooster. Elk team heeft gemiddeld 2 weekenden waarin ze diensten moeten draaien. Ook heeft de leider de informatie ontvangen over de teamdiensten, planning en inzetrooster en de betreffende diensten.

[toggle title=”Hoe vaak draai ik een dienst?”] Ieder lid (of ouder cq verzorger) komt 2 keer per jaar aan de beurt om een dienst in een weekend of doordeweeks mee te draaien. In de weekenden zorgen deze leden met elkaar dat er voldoende bezetting is in de kantine, keuken, het koffiepunt, de wedstrijdkamer en dat de kleedruimtes en het gebouw schoon zijn.[/toggle][toggle title=”Hoe werkt het inplannen?”] Vanaf de het seizoen 2017-2018 zijn we gestart met teamdiensten, inplannen zal gebeuren door de leider op de website Inzetrooster.nl.[/toggle][toggle title=”Ik ben al een vrijwilliger”] Vaste functies bij FC Assen zijn alle functies die men uitvoert voor tenminste 1 jaar. Dit zijn: bestuurstaken, kernfuncties, commissies, vaste kantinemedewerkers, leiders, trainers, wedstrijdcoördinatoren en scheidsrechters. Deze vrijwilligers zijn vrijgesteld van verplichte werkzaamheden, zolang dit de bezetting van de vrijwilligersdiensten niet in gevaar brengt. [/toggle][toggle title=”Wat moet ik doen bij bepaalde taken?”] Wat je moet doen hangt af van de taak waarvoor je jezelf inplant. Hieronder per taak een korte beschrijving. Lijkt het leuk om vaker actief te zijn meld je dan aan als vaste vrijwilliger. Dit kun je doen bij de vrijwilligerscommissie of bij een vaste vrijwilliger. [/toggle][toggle title=”Certificaat nodig bij bardienst”] Voor het draaien van een bardienst waarbij er alcohol geschonken mag worden (in principe na 14:00 uur) moet de vrijwilliger in het bezit zijn van het certificaat ‘Instructie Verantwoord Alcohol Schenken‘. Dit certificaat is thuis te behalen op het moment dat het jou uit komt. Het certificaat kun je mailen naar kantine@fcassen.nl, maar is ook geldig bij alle andere vrijwilligerstaken bij andere verenigingen. Het certificaat kun je hier behalen: https://www.nocnsf.nl/iva [/toggle]

Weekendindeling
Het kan voorkomen dat we bij de start van het seizoen nog niet alle diensten beschikbaar stellen. Dit heeft te maken met het feit dat deze diensten nog niet nodig zijn. Denk aan bekerwedstijden, inhaalwedstrijden enzovoorts.

[toggle title=”Zaterdag”] Op de zaterdag is er een vaste vrijwilliger aanwezig die ervaring heeft en weet wat er allemaal moet gebeuren. De ouders/spelers zullen de kantine en de keuken bemensen, waarbij de vaste vrijwilliger beschikbaar is om dingen aan te wijzen en te coördineren. Een onderdeel van deze diensten is ook het schoonmaken van de kantine en de keuken.

Daarnaast is er een ouder/speler in de wedstrijdkamer aanwezig om daar de wedstrijdcoördinator te ondersteunen met de wedstrijdzaken, zoals het ontvangen van scheidsrechters en leiders van onze gasten, wedstrijdformulieren, ranja of thee voor de spelers in de pauze ed.
Gedurende de dag zorgen de ouders/spelers er voor dat de kleedkamers en gangen beneden schoon zijn. Verder zijn er 2 ouders nodig in het koffiepunt. Hier schenk je koffie en frisdrank tijdens de wedstrijden.[/toggle][toggle title=”Zondag”] Voor de zondag is er bezetting nodig in de keuken en de kantine. Diensten kunnen hier komen te vervallen als er geen of minder thuiswedstrijden gespeeld worden.[/toggle]