Is kunstgras veilig?

Is ons kunstgras veilig?

Op dit moment wordt er veel aandacht besteed aan de vraag of kunstgrasvelden veilig zijn voor de gezondheid. Deze velden gebruiken we ook bij FC Assen.

Deze vraag is een paar jaar eerder ook aan de orde geweest. Onderzoek heeft toen uitgewezen dat het spelen op kunstgras voor kinderen en volwassenen geen gevaar voor de gezondheid oplevert.  In Zembla wordt de kwaliteit van dit onderzoek ter discussie gesteld. Onder andere  omdat het te kleinschalig zou zijn geweest. Mocht dit al zo zijn, dan wil dat nog niet zeggen dat een grootschaliger onderzoek tot een andere conclusie zou leiden.

FC Assen huurt de velden van de gemeente Assen en wij zijn zelf niet deskundig om te kunnen beoordelen of het spelen op kunstgras normaal verantwoord is. Wij gaan daarbij af op de adviezen zoals wij die ontvangen van de KNVB en de gemeente. Inmiddels heeft de KNVB ons al bericht dat zij in overleg gaat met deskundigen om extra zekerheid te verkrijgen. Het kan natuurlijk altijd dat nieuw onderzoeken tot nieuwe inzichten leiden en dan zullen we daarop reageren . Tot die tijd gaan wij er van uit dat onze velden veilig zijn. Wij houden jullie op de hoogte.

Brief van gemeente:
kunstgrasbrief-kopie

Bijlage met veelgestelde vragen:
kunstgrasbrief_bijlage-kopie

Reactie KNVB