Leider of Trainer? VOG!

Jaarlijks komen er in de sport meerdere gevallen van o.a. seksuele intimidatie aan het licht. FC Assen wil er alles aan doen om te zorgen voor een veilig sportklimaat. Het bestuur heeft daarom gemeend het advies van NOC/NSF en de KNVB te volgen. We werken bij FC Assen sinds dit seizoen al met een vertrouwenscommissie. Daarnaast gaan we ook de VOG aanvragen voor leiders/trainers.

Verplicht

Het is de bedoeling om dit seizoen voor alle leiders/trainers die bij onze vereniging direct of indirect te maken hebben met jongeren tot en met 18 jaar, een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen.

Aanvraagprocedure

Vanaf week 36 gaat de secretaris starten met het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag (VOG) voor leiders/trainers. De aanvragen lopen via het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Indien de secretaris niet over de volledige gegevens van een vrijwilliger beschikt zal zij deze benaderd worden met de vraag de ontbrekende gegevens aan te leveren. Dit verloopt via Technische Commissie of Leefijdscoordinator.

Vervolgens wordt er voor de vrijwilliger door de secretaris een VOG aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De betreffende vrijwilliger ontvangt vervolgens een e-mail van de Dienst Justis- Minsterie van Veiligheid en Justitie (justis@minvenj.nl). Dit is dus geen spookmail! Lees de betreffende e-mail goed door. Daarin staat vermeld op welke wijze je de VOG verder in kunt vullen/afronden. Na goedkeuring door het ministerie, ontvang je de VOG per post thuis. Aan het aanvragen van de VOG zijn géén kosten verbonden.

Het is de bedoeling dat de VOG bij de secretaris van de vereniging wordt ingeleverd. Dit kan door de VOG in het postvakje van de secretaris te doen. Of op te sturen naar de postbus van FC Assen (postbus 233, 9400 AE ASSSEN) Deze bevindt zich achter in de ruimte bij de commissiekamer.

Aan iedereen die een e-mail ontvangt het verzoek zo snel mogelijk de procedure in gang te zetten en na ontvangst van de VOG deze zo snel mogelijk bij de secretaris in te leveren.

FC Assen gaat bijhouden van welke personen een VOG is ontvangen en voor welke personen, die in de loop van het seizoen actief worden bij de vereniging, een VOG moet worden aangevraagd etc. De komende tijd zal een opstartfase zijn, maar de bedoeling is dat we uiteindelijk uitsluitend trainers, leiders bij onze vereniging hebben die in het bezit van een VOG zijn.

Als je nog vragen hebt, word je verzocht contact op te nemen met Ronald van der Veen, secretaris FC Assen (secretaris@fcassen.nl).

Het bestuur