Namens de familie van Jeremy Tuankotta…

Geachte bestuur, leden en vrienden van FC Assen,

Heel veel dank…

Langs deze weg willen wij; Elice en Ja’Nayra (vriendin en dochter), Tinus (vader), Raphaël (broer), Stacey, Herman en kinderen (zus en zwager) en de rest van de familie van Jeremy Tuankotta, u allen ontzettend bedanken voor de overweldigende aandacht, de vele belangstelling, het intense medeleven en de vele lieve steunbetuigingen die u allen ons heeft geschonken na het verlies van onze geliefde Jeremy.
Wij vinden het fijn te zien en te ervaren dat er heel veel mensen het verlies en het verdriet met ons hebben willen delen. Wij voelen ons hierdoor gesteund en gesterkt tijdens de moeilijke periode.

Daarvoor heel veel dank en nogmaals dank!

Met vriendelijke groet,

De familie van Jeremy Tuankotta