Beleid

Het beleid

Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Onder beleid wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee wij doelen wil gaan realiseren binnen een gestelde periode.

Missie & Visie

FC Assen is een ambitieuze, eigentijdse en actieve voetbalvereniging in de Asser wijk Kloosterveen.

Voor leden van FC Assen staan plezier, prestatie en presentatie centraal. De leden gaan respectvol met elkaar om en dragen zorg voor middelen die de visie tot leven brengen. Binnen FC Assen leveren we prestaties in een sportieve en vriendschappelijke sfeer. Als vereniging zorgen wij voor een positieve uitstraling in onze omgeving en in de wijk Kloosterveen in het bijzonder.

Kernwaarden

De sportieve, vriendschappelijke en positieve visie komt tot stand met de volgende kernwaarden, Sportiviteit | Gelijkheid | Verantwoordelijkheid

 

Algemeen
  • Plezier, prestatie en presentatie staan centraal
  • Binden, boeien en borgen. Dit met zowel de huidige leden als ook met oud-leden, vrijwilligers en bestuursleden
  • Alle spelers voetballen op een zo hoog mogelijk niveau (passend bij hun mogelijkheden)

Beleidsnieuws

  • Beleidsmaatregel Verklaring Omtrent Gedrag

    Deze beleidsmaatregel moet duidelijkheid verschaffen met betrekking tot het beleid dat Fc Assen hanteert in zake een VOG, voor vrijwilligers. De verantwoordelijkheid voor het overleggen van een VOG berust bij de vrijwilliger zelf.

    Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers Organisaties die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. In de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen.