Beleid

Het beleid

Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Onder beleid wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee wij doelen wil gaan realiseren binnen een gestelde periode.

Missie & Visie

FC Assen is een ambitieuze, eigentijdse en actieve voetbalvereniging in de Asser wijk Kloosterveen.

Voor leden van FC Assen staan plezier, prestatie en presentatie centraal. De leden gaan respectvol met elkaar om en dragen zorg voor middelen die de visie tot leven brengen. Binnen FC Assen leveren we prestaties in een sportieve en vriendschappelijke sfeer. Als vereniging zorgen wij voor een positieve uitstraling in onze omgeving en in de wijk Kloosterveen in het bijzonder.

Kernwaarden

De sportieve, vriendschappelijke en positieve visie komt tot stand met de volgende kernwaarden, Sportiviteit | Gelijkheid | Verantwoordelijkheid

Algemeen

 • Plezier, prestatie en presentatie staan centraal
 • Binden, boeien en borgen. Dit met zowel de huidige leden als ook met oud-leden, vrijwilligers en bestuursleden
 • Alle spelers voetballen op een zo hoog mogelijk niveau (passend bij hun mogelijkheden)

 

Met het voorgestelde beleid streeft de vereniging ernaar om vanuit een heldere structuur:

 • de jeugd (jongens en meisjes) en volwassenen (mannen en vrouwen) te stimuleren tot blijvende sportdeelname
 • het spelplezier te vergroten
 • de deskundigheid ten aanzien van kennisoverdracht van het voetbalspel te verbeteren
 • een kwaliteitsverbetering te realiseren in cluborganisatie en begeleiding van jeugdteams
 • de sportiviteit te brengen op een hoog peil van sociale normen en waarden zowel op recreatief als prestatief niveau.
 • de leden een club gevoel geven

Het beleid van Fc Assen is er op gericht om haar voetballers met veel plezier, overeenkomstig hun talenten en ambities, een optimale voetbalbeleving te bieden.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • de individuele ontplooiing van de speler
 • ontwikkeling van een goede technische en tactische basis
 • team geest (verantwoordelijkheid, saamhorigheid) en mentaliteit (sportiviteit, positieve instelling)
 • Fc Assen als sportieve thuisbasis voor de spelers.
 • een goed functionerend kader en begeleidingsapparaat, waarbij medewerking en betrokkenheid van ouders sterk wordt gestimuleerd;
 • een goed voorzieningenniveau
 • Trainers welke, uit eigen club, worden opgeleid en begeleid.

Bovengenoemde zal in het nieuw te maken beleidsplan verder worden verduidelijkt.

Beleidsnieuws

 • Vanaf 3 februari 2018 zijn wij rookvrij!

  Met ingang van 30 januari hangen er op ons sportpark borden met de tekst “Op weg naar een rookvrije generatie”. Hiermee geven we gehoor aan de wens van een groot aantal leden om onze vereniging rookvrij te maken. Zaterdag 3 februari, om 11 uur, komt Wethouder Vlieg ons sportpark officieel rookvrij verklaren!

  Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is er gesproken over ons rookbeleid. Dit omdat wij er regelmatig op worden aangesproken dat er op het sportpark wordt gerookt en dat hiermee niet het goede voorbeeld aan de jeugd wordt gegeven.

 • Beleidsmaatregel Verklaring Omtrent Gedrag

  Deze beleidsmaatregel moet duidelijkheid verschaffen met betrekking tot het beleid dat Fc Assen hanteert in zake een VOG, voor vrijwilligers. De verantwoordelijkheid voor het overleggen van een VOG berust bij de vrijwilliger zelf.

  Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers Organisaties die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. In de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen.