Vertrouwenscommissie

FC Assen wil een vereniging zijn waar leden elkaar en hun gasten behandelen op een open, sportieve en respectvolle wijze. Iedereen bij FC Assen moet met plezier sport kunnen bedrijven in een veilige omgeving.

Ondanks alle preventie kan er ook bij FC Assen wangedrag/misstanden plaatsvinden dat strijdig is met onze eigen normen en waarden. Meestal kan men deze misstanden zelf bespreken met een trainer, leider of bestuurslid. Soms echter blijkt dit toch te moeilijk. Dan is er de Vertrouwenscommissie.

De Vertrouwenscommissie is opgericht om een aanspreekpunt te zijn voor mensen die te maken hebben met ongewenst gedrag binnen de vereniging en  die er niet in slagen dit zelf op te lossen.Bij ongewenst gedrag gaat het om gedrag waarbij de persoonlijke integriteit en daarmee ook het individuele belang van het lid of functionaris  in het geding is. Voor meer informatie verwijzen wij naar het document: Reglement Vertrouwenscommissie

Je kunt in contact komen met de Vertrouwenscommissie door een mail te sturen aan:vertrouwenscommissie@fcassen.nl Er wordt dan zo snel mogelijk door één van de leden van de Vertrouwenscommissie contact met je opgenomen.

Gea Engbers
Mijn naam is Gea Engbers-Mustert, getrouwd met Robert en moeder van Julian en Matthijs die beiden voetballen bij FC Assen. Ik ben ruim 20 jaar werkzaam in de Gezondheidszorg: van Medisch Secretaresse tot Directie-Assistent en nu als Triagist / Doktersassistente bij de CHD, beter bekend als de Huisartsenspoeddienst in het WZA. Gezien mijn medische achtergrond en daarbinnen diverse vertrouwelijke (advies)functies, hoop ik dat je je bij mij veilig voelt ongewenst gedrag bespreekbaar te maken.
Judith van der Woude
Hallo, ik ben Judith van der Woude, getrouwd met Casper van der Woude en moeder van drie jongens. Mijn vier mannen voetballen allemaal bij FC Assen. Ik werk, met erg veel plezier, als leerkracht in groep 1/2 op de CBS De Lichtbaak in Pittelo. Door mijn passie voor kinderen, hoop ik er voor hun te kunnen zijn wanneer ze zich niet veilig voelen bij FC Assen.
Ronald Reekers
Mijn naam is Ronald Reekers. Ik ben getrouwd en ben vader van drie jongens waarvan er twee bij FC Assen voetballen. Graag draag ik mijn steentje bij om iedereen met plezier bij FC Assen te laten voetballen en zich bij de club thuis te voelen.
Jeroen Kleyberg
Mijn naam is Jeroen Kleyberg, getrouwd met Esther en vader van Daan en Lynn die ook beiden voetballen bij FC Assen. Ik ben werkzaam in het (basis) onderwijs. Ik vind het belangrijk dat iedereen lekker met zijn sport bezig kan zijn en zich hierbij prettig en veilig voelt. Hier wil ik mij graag voor inzetten!
Anita Akkerman
Mijn naam is Anita Akkerman. Ik ben getrouwd met Onno en moeder van drie kinderen waarvan de jongste, Fransien voetbalt bij FC Assen. Ik ben werkzaam als predikant en cliëntvertrouwenspersoon. Graag draag ik mijn steentje bij aan een plezierige en veilige sfeer binnen fc Assen.