Uitleg voor ouders en spelers: taken assistent-scheidsrechters

Op het WK voetbal in Rusland hebben we kunnen zien dat goede assistentie van een scheidsrechter belangrijk is voor een eerlijke wedstrijd. De belangrijkste taak van een assistent-scheidsrechter is het samenwerken met de scheidsrechter.

Elke team moet tijdens een wedstrijd een assistent-scheidsrechter (grensrechter) beschikbaar stellen. Dat is bij veel teams lastig, omdat men het niet durft, dit conditioneel/lichamelijk niet aan kan of omdat men simpelweg niet weet hoe het eigenlijk moet.

Om te zorgen dat de verplichte vrijwilliger niet elk weekend dezelfde persoon is, willen we als scheidsrechtercommissie meteen aan het begin van seizoen 2018-2019 enkele informatieavonden organiseren om ouders en spelers uitleg te geven over de taken van de assistent-scheidsrechter. Dat klinkt zwaar, maar feitelijk hoeft de assistent maar 3 lijnen in de gaten te houden: zijlijn, achterlijn en de buitenspellijn.

Aan de hand van een beetje theorie en vooral voorbeeldsituaties verwachten we in korte tijd de taken van de assistent-scheidsrechter te kunnen uitleggen. Hiermee hopen we de drempel te verlagen en de deelnemers meer vertrouwen te geven in het goed uitvoeren van de taken van een assistent-scheidsrechter. Hiermee kun je als assistent-scheidsrechter jouw bijdrage leveren aan de wedstrijd.

De exacte data van de informatieavonden zullen we via de website bekend gaan maken.