Aanmelden

Onze Hoofdsponsoren seizoen 2016-2019:

Logo VAART Welzijn 150 U _1495 C-  groenrijk   rabobankAanmeldingsformulier lidmaatschap

Gebruik het onderstaande formulier om je als lid aan te melden:

Inschrijving;

Datum inschrijving (jjjj-mm-dd)

Soort inschrijving

i: Kijk hier welk geboortejaar hoort bij welke leeftijdsgroep.

Persoonlijke gegevens;

Je Roepnaam (verplicht)

Je voorletters (verplicht)

Je tussenvoegsel(s) (verplicht)

Je achternaam (verplicht)

Je geslacht (verplicht)

Je geboortedatum (jjjj-mm-dd) (verplicht)

Je geboorteplaats (verplicht)

Je Nationaliteit (verplicht)

Legitimatiebewijs
De KNVB verplicht leden (vanaf 16 jaar) van voetbalverenigingen om het nummer van een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) op te geven.

Legitimatie (vanaf 16 jaar)

Legitimatienummer

Spelerspas
Voor spelers vanaf 11 jaar (O13-spelers) is er een digitale spelerspas van de KNVB. Daarvoor is een pasfoto nodig. Het gezicht moet hierop duidelijk zichtbaar zijn. Stuur jouw foto digitaal naar ons toe.

Pasfoto (vanaf 11 jaar)

Adresgegevens lid:

Straatnaam (verplicht)

Huisnummer (+ eventuele toevoegingen) (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Contactgegevens:

Telefoonnummer 1 (verplicht)

Telefoonnummer 2

Mobiel 1

Mobiel 2

E-mail 1 (verplicht)

E-mail 2

Bankgegevens voor incasso contributie:

Bij het ophalen van jouw kleding onderteken je een machtigingsformulier waarmee je ons toestemming geeft om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank. Wij schrijven per kwartaal de contributie en eventuele KNVB-boetes af.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Dit is ook vastgelegd in de statuten onder 8.3.

Tenaamstelling rekening

Bankrekeningnummer (IBAN)

BIC van jouw bank:

Vrijwilligerstaken:

Ieder lid van FC Assen is verplicht (wat betreft O15 t/m O7 geldt dit voor de ouders cq verzorgers) werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Vanaf de O17 zijn een aantal diensten door de spelers zelf in te vullen. Voor de rest van de teamdiensten zal dit door ouders/verzorgers ingevuld moeten worden. Per seizoen gaat het om minimaal 2 diensten per seizoen.

Daarnaast draait de vereniging op vrijwilligers. Wil jij ons helpen? Geef hieronder aan wat jouw kwaliteiten zijn waarmee je ons wil helpen.
Opmerkingen of bijzonderheden:

Klik hier als je akkoord gaat met onze voorwaarden en ons handvest, vrijwilligersbeleid en contributieverplichtingen hebt gelezen.

Wet bescherming persoonsgegevens
In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij je te kennen dat de door jou verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (bestuurs)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB onder andere ten behoeve van de ledenadministratie. Je beschikt over het recht van inzage en tot verbetering van jouw gegevens.